Images

Manishhh

makan cuma tidur
jaga cuma mahu

tinggi batu batu
mengejar langit
dalam angan kewarasan
mahsyuk perasaan


'nieuwendijk 2013

Hafeez Darraji

0 comments: